Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obecné lesy s.r.o. Sása

Lesná cesta Lomné

Rekonštrukcia a výstavba lesnej cesty Lomné

  POPIS o Projekte z eurofonov

  Názov projektu :

   Rekonštrukcia a výstavba lesnej cesty Lomné

 

V roku 2007 Obecné lesy s.r.o. Sása podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu Rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, v opatrení 2.1 Obnova  potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie opatrení. Neskôr pôdohospodárska platobná agentúra projekt schválila.

Projekt sa týka rekonštrukcie, výstavby, a prestavby lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení.

Nakoľko starú lesnú cestu zo osady Podskalka do Lomného v celkovej dĺžke 2,7 km bolo treba rekonštruovať, kôli zlému technickému stavu cesty, ktorý bol poškodený hlbokými koľajmi a nánosmi. Ďalej aj kôli poškodenému odvodnovaciemu systému a možnému dopadu pri prípadných lesných požiaroch.

Opravou a údržbou protipožiarnej lesnej cesty sa zabezpečila možnosť operatívneho prístupu protipožiarnej techniky, a zvýšila sa efektívnosť nasadenia ako aj ľudí tak aj protipožiarnej techniky pri vzniku mimoriadnych situáciách ako sú požiare v lesných porastoch.

 

 

Uvedené opatrenia vychádzajú z ustanovení § 28 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a číslo 314/2001 Z.z. o protipožiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Dňa 17.08.2010 boli ukončené všetky stavebné práce spojené s projektom Rekonštrukcia a výstavba lesnej cesty Lomné. Následne bola novo rekonštruovaná cesta slávnsotne otvorená a sprejazdnená.


 

Fotogaleria Lesná cesta Lomné

Fotografia - Začiatok cesty od osady Podskalka

Začiatok cesty od osady Podskalka

Fotografia - Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 1

Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 1

Fotografia - Odvodňovací priepust

Odvodňovací priepust

Fotografia - Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 2

Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 2


 
 
Fotografia - Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 3

Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 3

Fotografia - Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 4

Rekonštruovaná lesná cesta do Lomného 4


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

SÁSA Počasie
ÚvodÚvodná stránka